Profil

profil společnosti

Firma byla založena začátkem roku 2003 s cílem reagovat na převis poptávky na trhu po kvalitních a finančně přijatelných službách spojených se správou a údržbou nemovitostí.
V roce 2006 byla společnost přetransformována na ACRA INVEST s.r.o. zápisem do obchodního rejstříku a postupně rozšířila své aktivity i do oblasti projektování, inženýrské činnosti, realitní činnosti a ubytovacích služeb.
Nově společnost poskytuje také poradenství a zajištění aktuálně nabízených půjček a dotací všech forem pro právnické i pro fyzické osoby.

Hlavní činností společnosti je reagování na současný trend a nové požadavky klientů v poskytování komplexní správy nemovitostí, včetně stavebních oprav, rekonstrukcí, modernizací objektů, rekonstrukcí památkových objektů, jejich údržby, apod. Pro poskytování těchto služeb využíváme dlouholetých zkušeností našich zaměstnanců a širokého týmu pracovníků všech potřebných profesí externích pracovníků.
Naším cílem je profesionálně uspokojit požadavky a přání našich klientů a vybudovat s nimi dlouhodobě dobré vztahy.

Jednou z dalších činností firmy je zajištění a provádění havarijní služby. Je organizována do středisek dislokovaných do spravovaných lokalit a zajišťována pro objekty ve vlastní správě a jednotlivé domácnosti v těchto objektech.

Havarijní služba zajišťuje okamžité odstranění veškerých poruch 24 hod. denně.

V současné době společnost spravuje domy ve vlastnictví soukromých osob nebo jiných právních subjektů (např. bytových družstev, společenství vlastníků jednotek, spol. s.r.o. apod.), mimo jiné objektů ve vlastnictví měst a obcí.
V rámci spolupráce s vlastníky ubytoven a penzionů, které spravujeme nabízíme klientům, kteří čekají na bydlení, nebo potřebují překlenout dobu, kdy se dostali do tíživé situace, krátkodobé i dlouhodobé ubytování.

ACRA INVEST s.r.o. svým klientům zajišťuje i další služby jako např. inženýrskou činnost při realizaci stavebních rekonstrukcí a oprav i v rámci nové výstavby, komplexní realizaci staveb, včetně územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběrového řízení subdodavatelských firem a zhotovitelů, průběžnou ekonomickou a technologickou kontrolu, dodržování termínů výstavby, přejímací řízení, kolaudační řízení, uvádění stavby do provozu, apod.

V rámci realitního servisu zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí, včetně individuální správy např. při dlouhodobém pobytu majitele nemovitosti v zahraničí.

Kontaktní formulář