Povinné webové stránky pro bytová družstva

Tato povinnost nevyplývá ze zákona zcela jednoznačně, nová právní úprava je rozporuplná a neprovázaná. Provoz internetových stránek automaticky předpokládá § 636, odst. 1, který upravuje svolání členské schůze prostřednictvím uveřejněné pozvánky na internetových stránkách družstva nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze a zasláním členům na adresu uvedenou v seznamu členů Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou.

Tedy na jedné straně žádné ustanovení zákona družstvu přímo a výslovně neukládá povinnost zřídit webové stránky, naproti tomu však úprava zákona výslovně počítá s tím, že družstvo webové stránky má zřízené a svolání členské schůze realizuje jejich prostřednictvím. Tento příklad není jediným důkazem o neprovázanosti jednotlivých ustanovení nových právních předpisů.

Svým klientů z řad bytových družstev zřízení webových stránek spíše doporučuji. Vycházím zejména z toho, že zřízené webové stránky zjednoduší družstvu důkaz doručení jednotlivých pozvánek na členskou schůzi. Zveřejnění pozvánky na internetových stránkách družstva totiž zakládá právní fikci doručení pozvánky a v případě sporu nebude družstvo povinno prokazovat doručení pozvánky každému jednotlivému členovi. Písemné pozvánky svým členům bude sice povinno zaslat i družstvo, které bude mít zřízené webové stránky Na druhou stranu internetové stránky je možné využít rovněž pro § 562, který ukládá zřídit informační desku, která je přístupná všem členům družstva.

Závěrem bych ráda zdůraznila, že shora uvedené se netýká společenství vlastníků jednotek, kterým žádný právní předpis zřízení webových stránek neukládá, ani z jejich zřízení či provozu nevyvozuje žádné právní důsledky.

Zřízení a provoz internetových stránek našim klientům zajišťujeme za výhodných podmínek a umožňuje jejich umístění na našem webu. Kromě informací o Bytovém družstvu tak budete pravidelně automaticky informováni o nových ustanoveních ZOK, různých předpisech a aktualizacích.

Ing. Ivana Vorlová

Zdroj: Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (ZOK)

Kontaktní formulář