Nový občanský zákoník a pronájem bytu

1. Spolubydlící a podnájemníci
Nájemce bude mít pouze oznamovací povinnost, rozhodne-li se ubytovat v pronajatém bytě někoho dalšího. Nemusí tedy žádat o souhlas majitele bytu, ale musí mu to nejpozději do dvou měsíců oznámit. Ubytovat u sebe za stejných podmínek může kohokoliv i formou podnájmu (uzavře podnájemní smlouvu), ale jen za předpokladu, že sám v bytě trvale žije. Jinak je nutný souhlas pronajímatele. Ten má možnost podnájem svého bytu úplně vyloučit tím, že jej zakáže v nájemní smlouvě.

2. Chov zvířat v pronajatém bytě
Pokud se nájemce rozhodne, že si koupí psa nebo jiné zvíře, nemůže mu pronajímatel od roku 2014 jeho chov ve svém bytě zakázat, jak je tomu doposud. Chované zvíře ovšem nesmí způsobovat “nepřiměřené obtíže” ostatním obyvatelům. Zřejmě se tedy může stát, že pokud si budou sousedé stěžovat na štěkajícího psa, bude to dostatečný důvod pro zákaz jeho přítomnosti v bytě.

3. Kauce
Podle nového občanského zákoníku nesmí být peněžní jistota složená nájemcem vyšší než šestinásobek nájemného. Od ledna tedy mají pronajímatelé možnost požadovat vyšší kauce k zajištění plnění povinností nájemníka, zejména placení nájemného. Je otázka, jestli tuto možnost budou v praxi využívat. Ani v tomto okamžiku totiž maximální možná kauce ve výši tří nájmů není úplně nejběžnější. Prohlédnete-li si nabídku na pronájem bytů na našem serveru, většinou chtějí majitelé bytů kauce ve výši jednoho nebo dvou nájmů.

4. Automatické prodlužování smluv na dobu určitou
V součastnosti nájem na dobu určitou končí dnem uvedeným ve smlouvě. Od 1. ledna 2014 majitel bytu musí písemně vyzvat svého nájemce k opuštění bytu nejpozději měsíc po skončení nájmu. Jinak se pronájem automaticky prodlužuje.

5. Výpověď z nájmu
Také výpovědi z nájmu se dočkají od nového roku několika podstatných změn, které ulehčí život spíše pronajímatelům. Ti už nebudou muset u výpovědí žádat o přivolení soudu ani shánět náhradní bydlení nebo ubytování pro své nájemníky. Ve výpovědi musí být jasně uveden důvod a také, že má nájemce možnost podat návrh k soudu, aby přezkoumal zda byla výpověď oprávněná. Při zvlášť závažném porušení povinností nájemce bude možné vypovědět nájemní smlouvu okamžitě, bez tříměsíční výpovědní doby. Nájemce bude mít měsíc na vyklizení bytu.

Nově uzavírané nájemní smlouvy už nemusí obsahovat přesné označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jeho užívání, způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Úplně postačí, když z nich bude patrné, kdo ji uzavřel, kdo je pronajímatel a kdo nájemce a co je předmětem nájmu. Vše co si do ní dáte navíc je už na vás. Jen mějte na paměti, že do ní nepatří věci, které by byly v rozporu s novým občanským zákoníkem.

Zdroj: blog.avizo.cz

Kontaktní formulář