Kontrolu komínů se odkládat nevyplatí

Nové nařízení platí pro domácnosti v rodinných a bytových domech i pro chatové objekty a chalupy. Kontrole se nevyhnou komíny od kotlů a karem na plyn.

Příhodná doba pro revizi

Nejvhodnější doba pro kontrolu nebo čištění komína je po topné sezóně, tedy na jaře. Na podzim totiž mnoho lidí při prvním zatopení zjistí, že komín zlobí, a přemíra klientů pak prodlužuje objednací dobu. Jestliže necháme provést kontrolu během topné sezóny, musíme před čištěním přestat topit, aby spalinové cesty vychladly.

Čištění a revizi komína je dobré objednat na jaře, po ukončení topné sezóny.

Místo stvrzenky zpráva

Zatímco ještě vloni stačilo, aby kominík po čištění komína vydal stvrzenku, nyní musí vyplnit zprávu o kontrole.

Revizní zpráva obsahuje mj. jméno a příjmení kominíka i majitele objektu, dále popsané nedostatky zjištěné a odstraněné na místě, i nedostatky, jejichž odstranění bylo dočasně odloženo. Nesmí chybět ani popis specifik čištěné spalinové cesty.

Obsah zprávy o kontrole je podrobný proto, že dříve si lidé často nechali vypsat stvrzenku, aniž k nějaké kontrole došlo. Pokud doklad o kontrole ztratíme, nebo při požáru shoří, bude možné jej dohledat u kominíka, který by si měl archivovat kopii. Zjistí-li hasiči po požáru, že kominík přehlédl nějakou závadu, ponese za škody odpovědnost on.

Zpráva o revizi platí jeden rok ode dne, kdy kontrola proběhla.

Co obnáší kontrola

Při kontrole komínů jde o odborné posouzení jejich celkového stavu. Zároveň také zahrnuje kontrolu požární bezpečnosti objektu vzhledem ke stavebnímu provedení komínů a umístění hořlavých součástí stavby.

Cena revizní zprávy vzešlé z kontroly se pohybuje kolem 1500 korun, závisí na typu komína, jeho výšce a průměru.

Kontrolu provádí revizní technik, nebo kominík, který je zároveň revizním technikem. Probíhá-li kontrola, musíme zajistit přístup ke všem částem spalinové cesty, tedy od spotřebiče až po ústí komína. Nezbytný je přístup k samotnému spotřebiči i na střechu. Technik musí zkontrolovat také kouřovod. Máme-li kotel na tuhá paliva, musíme zajistit ještě přístup ke komínovým dvířkům kvůli vybírání sazí.

Máme-li kotel na tuhá paliva, musíme zajistit ještě přístup ke komínovým dvířkům kvůli vybírání sazí.

Kontrolujeme také těsnění kolem komína, zda jím neprotéká voda.

Jak probíhá čištění

Čištění komínů je mechanické zprůchodnění komínového průduchu, odstranění vrstvy sazí a kondenzátů tak, aby bylo dosaženo původní světlosti průduchu.

Čištění jednoho komína stojí kolem 500 Kč, záleží na firmě. Bude-li nutné použít kameru či endoskop, protože jsou kouřovody zabudovány do podhledů nebo chybí přístup pro kontrolu, cena se může vyšplhat až na dvojnásobek.

Do cen kontroly a čištění se promítá i cena cesty, takže je výhodnější se třeba v chatové oblasti nebo v obci domluvit s ostatními sousedy a objednat kominíka společně.

Prohlídka komína trvá zhruba hodinu, samotné čištění deset minut bez vybírání sazí.

Lidé, kteří k topení využívají pevná paliva, si mohou komín vyčistit sami, musí tak učinit třikrát ročně. Ovšem i tak potřebují předpisovou zprávu o kontrole. Komíny u topení na plynná paliva může čistit pouze kominík, a to jednou do roka.

Zatímco kontrolou komína se rozumí posouzení jeho celkového stavu, při čištění jde o jeho mechanické zprůchodnění.

Koho se povinnost netýká?

Povinné kontrole nepodléhají vafky odvětrávané fasádou. Kontrola se dále nevztahuje ani na nepoužívané komíny. Musí však být chráněné proti dešti a označené tak, aby bylo jasné, že nejsou v provozu.

Rizika při zanedbání

Pokud kvůli nevyčištěnému nebo zanedbanému komínu vznikne v budově požár a hasiči na tuto skutečnost přijdou, vystavujeme se pokutě až 25 000 Kč. To platí i pro případ, že potvrzení o kontrole je prošlé (k revizi komína nedošlo do 12 měsíců od kontroly předešlé).

Při užívání zanedbaného komína hrozí nebezpečí otravy oxidem uhelnatým, který se spolu se spalinami nedostane přes zanesený komín a vrací se zpět do prostoru.

Při vyšetřování požáru pojišťovna vychází ze zprávy, kterou vypracovali hasiči. Pokud požár vznikl kvůli zanedbání péče o komín, může pojišťovna vyplatit méně, než bude vyčíslená škoda, nebo také vůbec nic.

Kontaktní formulář