Aktuality

21.05.2018 | GDPR

GDPR Od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídí novými pravidly. Tato nová pravidla vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Cílem evropského předpisu je větší sjednocení přístupu k ochraně osobních údajů nejen ze strany členských zemí, ale také všech osob, které pracují s osobními údaji.

29.03.2016 | Povinné zveřejňování účetní závěrky SVJ

Povinnost zveřejňovat účetní závěrku pro SVJ Od 1.1.2016 nabyla účinnosti novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb., kde v § 21a odstavec 4 věty první, se slova „ do obchodního rejstříku“ nahrazují slovy „do veřejného rejstříku“.

31.01.2016 | DPH u nemovitých věcí od 1.1.2016

Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) účinná od 1. 1. 2015 zahrnuje úpravu v oblasti nemovitých věcí. V současně účinném znění zákona o DPH se prolínají změny v právní úpravě dokončených staveb pro bydlení, včetně sociálního bydlení (§ 48), změny u výstavby nových staveb pro sociální bydlení (§ 49) a z důvodu změn, které jsou vyvolány zákonem č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon o DPH, a to konkrétně u změn v ust. § 56 a § 56a zákona o DPH, jelikož změny těchto ustanovení sice nabyly platnosti 1. 1. 2015, nicméně legislativním procesem byla odložena jejich účinnost od 1. 1. 2016.

31.10.2015 | Změny v DPH od 1.1. 2015

Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) s účinností od 1. ledna 2015 jsou předmětem celkem tří novel. Jedná se o zákon č. 196/2014 Sb., který obsahuje úpravu zavedení tzv. režimu „Mini One Stop Shop“, dále o zákon č. 262/2014 Sb., kterým se zavádí druhá snížená sazba daně ve výši 10 % na vybrané zboží a zákon č. 360/2014 Sb., který obsahuje další technické změny zákona o DPH.

08.07.2015 | Nová Zelená Úsporám vyčerpána

NZÚ pro rodinné domy vyčerpána. MŽP navýší alokaci na 900 milionů Vyčleněných 600 milionů korun žadatelé vyčerpali už v sobotu 4. července, během které systémem prošlo rekordních 419 žádostí v hodnotě převyšující 105 milionů Kč. Příjem ale běžel dál do tzv. zásobníku, v němž bylo 120 milionů Kč. Tyto prostředky žadatelé vyčerpali dnes. MŽP se proto obratem rozhodlo alokaci v programu pro rodinné domy navýšit o 300 milionů Kč.

17.12.2014 | Závazný způsob rozúčtování tepla

Je nutné do konce roku 2014 osadit otopná tělesa poměrovými měřiči? Pokud ano, jakým typem? Jaká poměrová měřidla SV, TV a ÚT musí být v čase instalována? Dočetla jsem se, že od roku 2017 musí být dálkové měřiče.

25.09.2014 | Povinné webové stránky pro bytová družstva

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (ZOK), který vstoupil v platnost 1.1.2014, ukládá bytovým družstvům povinnost zřídit internetové stránky.

01.02.2014 | Nový občanský zákoník a pronájem bytu

Od prvního ledna 2014 platí nový občanský zákoník. Ten mimo jiné upravuje i nájemní vztahy, které se dočkaly mnoha změn. Ty nejdůležitější, které by měly zajímat každého majitele bytu, nájemníky nebo zájemce o pronájem, jsou shrnuty v následujícím článku. Všechny uvedené změny se týkají nejen smluv uzavíraných od roku 2014, ale i zpětně všech nájemních smluv uzavřených dříve.

01.01.2013 | Povinné energetické štítky budov od 1.1.2013

Energetický štítek na budovu si budou muset nejpozději od 1. 1. 2013 pořídit majitelé zhruba 30 až 40 tisíc nemovitostí. Cena této značky je vyjde až na šest tisíc korun.

01.09.2012 | Kontrolu komínů se odkládat nevyplatí

Revize komínů jsou nejen nezbytné pro vyhodnocení správné funkčnosti spalinových cest, ale také zajišťují bezpečnost provozu zařízení. Technická kontrola komínu se provádí minimálně jednou do roka. (Od 1.ledna 2011 je revize komínu dokonce povinná.)Čistit ho potom musíme alespoň třikrát za rok.